I. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych.

II. Pliki cookies, które jako Administrator używam, w celu zwiększenia efektywności Serwisu oraz zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych.

1. Informacje ogólne.

Polityka prywatności to informacje, które przygotowałem i uwzględniają tzw. przepisy RODO, czyli ogólne rozporządzenia o ochronie danych. Aby zadbać o Twoją prywatność podczas korzystania ze strony internetowej i zapewnić maksymalną ochronę Twoich danych, oraz aby zapewnić Ci komfortowe i efektywne warunki użytkowania Serwisu, przedstawiam poniżej niezbędne informacje.

2. Administrator.

Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu johnny10.com będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jest Johnny 10 Paweł Krzyściak, NIP 7371863207, 34-650 Tymbark 55.

3. Przykłady danych osobowych.

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do identyfikacji osoby fizycznej. Są to poszczególne informacje, które w połączeniu z daną osobą mogą prowadzić do zidentyfikowania tożsamości tej osoby. Przykładowe dane osobowe to: Imię i nazwisko, PESEL, Adres zamieszkania i numer telefonu, Wizerunek, Identyfikator internetowy – np. poprzez pliki cookies, IP urządzenia, Adres e-mail pozwalający na identyfikację tożsamości, np. imię i nazwisko lub identyfikacja w jakiej firmie osoba pracuje, Nr dowodu tożsamości, Dane o geolokalizacji – w urządzeniu np. smartfonie.

I. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu świadczenia przeze mnie usług.

Jest to kontakt przez formularz w Serwisie, badanie preferencji odwiedzających serwis poprzez analizę plików cookies. Przestrzegam następujących zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.

 • Zgodność z prawem, rzetelność, przejrzystość – przetwarzam dane osobowe wg tych zasad.
 • Ograniczenie celu, czyli gromadzę i przetwarzam dane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach oraz nie przetwarzam ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
 • Minimalizacja danych Twoje dane są adekwatne i stosowne oraz ograniczone do tego co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
 • Prawidłowość dane są prawidłowe i w razie potrzebny są uaktualniane przez Administratora.
 • Ograniczenie przechowywania – dane osobowe przechowuję w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą dane, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
 • Integralność i poufność – dane są przetwarzane z zachowaniem odpowiedniego bezpieczeństwa danych za pomocą odpowiednich i optymalnych środków technologicznych i organizacyjnych.
 • Rozliczalność – jako Administrator danych osobowych jestem odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów RODO i jestem w stanie wykazać ich przestrzeganie.

2. Posiadasz prawo do:

 • Dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Sprzeciwu przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Przenoszenia Twoich danych osobowych.
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

3. Nie będziesz otrzymywać informacji marketingowych, bez wyrażenia na to zgody.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, których celem jest świadczenia przeze mnie usług (również w celach marketingowych – więcej w sekcji Pliki Cookies).

4. Ochrona danych osobowych.

Twoje dane osobowe są należycie chronione przez zastosowanie zabezpieczeń organizacyjnych i technologicznych przez Administratora – Paweł Krzyściak. W tym celu korzystam z szyfrowanych połączeń, certyfikatów SSL i innych zabezpieczeń. Chronię Twoje dane osobowe, nie udostępniam ich i nie ujawniam ich osobom nieupoważnionym. Zabezpieczam je na wypadek cyberataku (modyfikacji, utraty lub kradzieży).

5. Wyjątek przekazania danych osobowych.

Jedynym przypadkiem udostępnienia Twoich danych osobowych – tylko podmiotom uprawnionym, może być przekazanie ich na mocy obowiązujących przepisów prawa organom wymiaru sprawiedliwości.

II. PLIKI COOKIES – TZW. CIASTECZKA

1. Cookies tzw. ciasteczka.

Pliki cookies to pliki zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie lub innym urządzeniu podczas użytkowania przez Ciebie stron, serwisów i aplikacji internetowych. Pliki cookies umożliwiają Tobie korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisu.

2. Administrowanie plikami „ciasteczek”.

Istnieje możliwość administrowania ciasteczkami, może to jednak wpłynąć na niektóre funkcje strony internetowej. W zależności od przeglądarki z której korzystasz, możesz zarządzać plikami cookies:

3. Profilowanie użytkownika w serwisie johnny10.com pozwala na:

 • Zapamiętywanie informacji o Twojej sesji, ma to na celu dostosowywanie zawartości serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Pliki ciasteczek rozpoznają Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlają stronę internetową, dostosowują rozdzielczość do urządzenia, z którego korzystasz.
 • Analizę i tworzenie statystyk, w celu zwiększenia efektywności zawartości i struktury serwisu.
 • Profilowanie użytkownika serwisu, wyświetlania dedykowanych i odpowiednich materiałów reklamowych (np. Google Ads, Facebook Ads).

4. Zgoda na wykorzystywanie cookies.

Nie wyłączenie wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, z której korzystasz oznacza, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie opisane w pkt. 3. Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

5. Podmioty współpracujące.

Podmioty współpracujące z Administratorem Serwisu uzyskujące dostęp do plików cookies to (linki do Polityki Prywatności):

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących ochrony danych osobowych lub zapytać czym jest Polityka Prywatności, napisz na adres e-mail hey@johnny10.com lub skorzystaj z Formularza Kontaktu.