Regulamin serwisu johnny10.com

1. Zasady ogólne.

Regulamin określa zasady i sposób korzystania z Serwisu johnny10.com

2. Administrator i Właściciel.

Administratorem i Właścicielem strony internetowej w domenie johnny10.com zwanej dalej Serwisem jest Johnny 10 Paweł Krzyściak, NIP 7371863207, 34-650 Tymbark 55.

3. Warunki korzystania.

Użytkowując i korzystając z Serwisu johnny10.com użytkownik zobowiązuje się przestrzegać zasad i warunków niniejszego Regulaminu, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Przepisy prawne.

Wszelkie prawa identyfikacji wizualnej oraz treści zaprezentowane w Serwisie przysługują właścicielowi strony internetowej. Prawa autorskie chroni prawo wynikające z następujących ustaw:

  • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

5. Cele komercyjne.

Treści i dane zawarte w Serwisie nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych. Dotyczy to w szczególności kopiowania, edytowania oraz modyfikowania treści. Zabrania się wykorzystania danych bez uprzedniej pisemnej zgody.

6. Zakaz wykorzystania treści naruszających prawo.

Treści i dane zawarte w Serwisie nie mogą być wykorzystywane w sposób naruszający prawo powszechnie obowiązujące, zasady współżycia społecznego, oraz dobre obyczaje. Zabronione jest wykorzystanie treści i danych w serwisach i na serwerach zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, pornograficzne. Zabrania się wykorzystania również w inny sposób naruszający uczucia religijne i zasady etyki.

7. Dozwolenie publikowania i cytowania treści i danych.

Dozwala się podawanie adresu strony internetowej Serwisu (linku URL), publikowanie i cytowanie zamieszczanych informacji pod warunkiem prezentowania treści i danych wraz z całym adresem johnny10.com

8. Informacyjny charakter oferty.

Dane i treści mają jedynie i wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Faktyczna cena usługi, oraz inne dane mogą odbiegać od informacji podanych w Serwisie. Plan i koszt określam oraz konkretyzuję podczas omówienia warunków usługi. Szczegóły współpracy zawiera się w umowie.

9. Odpowiedzialność za szkodę i skutki szkody.

Jako Administrator nie ponoszę odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania serwisu johnny10.com przez użytkowników. Będą właścicielem nie ponoszę odpowiedzialności za skutki decyzji, podjęte przez użytkowników w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów Serwisu.

10. Kontakt z Administratorem i Właścicielem.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat praw i obowiązków wynikających z Regulaminu, napisz na adres e-mail hey@johnny10.com lub skorzystaj z Formularza Kontaktu.